Wstępne i okresowe szkolenia BHP.


Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny obszar prawa pracy dotyczący pracodawców i pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkoleń. Pracownik ma obowiązek w nich uczestniczyć.
Pierwsze szkolenie, zwane wstępnym, przeprowadza pracownik zakładowej służby BHP. Podczas tego szkolenia nowy pracownik zapoznaje się z głównymi zasadami szkolenia bhp poznań, przepisami przeciwpożarowymi a także uczy się zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Podczas wstępnego szkolenia nowy pracownik poznaje również swoje stanowisko pracy.
Po upływie 1 miesiąca pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą przejść szkolenie okresowe. To kurs o znacznie szerszym zakresie programowym niż szkolenie wstępne i prowadzony jest przez zewnętrzne firmy szkoleniowe. Na zakończenie uczestnicy szkolenia muszą zdać egzamin.
Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdanie egzaminu pracownik powinien dostarczyć do kadr. Kolejne szkolenie okresowe robotnik przejdzie za następne trzy lata.
Pracownicy biurowi, administracyjni, kadra kierownicza pierwsze szkolenie odbywają w pierwszym roku pracy, przed upływem 12 miesięcy od chwili zatrudnienia. Częstotliwość szkoleń dla tych grup pracowników wynosi 5-6 lat.
Zmiana miejsca zatrudnienia i stanowiska pracy wymaga każdorazowo przejścia szkolenia wstępnego a następnie okresowego.

Zobacz również polecane przez EkranyPCV – zasłona do spawania