Wstępne i okresowe szkolenia BHP.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny obszar prawa pracy dotyczący pracodawców i pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkoleń. Pracownik ma obowiązek w nich uczestniczyć. Pierwsze szkolenie, zwane wstępnym, przeprowadza pracownik zakładowej służby BHP. Podczas tego szkolenia nowy pracownik zapoznaje się z głównymi zasadami szkolenia bhp poznań, przepisami przeciwpożarowymi a także uczy […]